Weet jij al waar de klassementen worden gemeten en de bonificatiesprint is om extra punten te pakken? Of ben je benieuwd hoe stijl de dijk is en hoe je de bochten het gunstigst kan nemen? Kortom wil je goed voorbereid aan de start verschijnen? Bestudeer en fiets dan onderstaande routes tot je ze kunt dromen!


1.

Kinderen die zich opgeven voor de Tour de Schalkwijk gaan ermee akkoord dat foto’s uit de tourweek gepubliceerd worden op de website van de Tour. Ook mogen deze foto’s gebruikt worden voor promotiemateriaal ten behoeve van de Tour (bijv. een bericht met foto in de krant).

2.

De Tour de Schalkwijk is voor kinderen van 9 tot en met 12 jaar. Ook kinderen die in dit jaar nog 9 worden of in de tourweek 13 worden, mogen zich opgeven.

3.

Om een gezellige sfeer te behouden zijn telefoons gedurende de trainings- en Tourweek (dus ook tijdens de activiteiten) niet toegestaan. Mocht er toch dringend contact nodig zijn, dan zijn alle medewerkers, ploegleiders en sponsoren bereikbaar.

4.

Renners die niet in Schalkwijk of Tull en ’t Waal wonen moeten een logeeradres hebben in Schalkwijk of Tull en ‘t Waal. Wanneer een renner van buiten Schalkwijk of Tull en ‘t Waal gedurende de tourweek thuis slaapt, zal deze geschorst worden van verdere deelname aan de Tour.

5.

In verband met de veiligheid van renners en medewerkers is het uitgangspunt dat er 110 renners meefietsen. Mochten er meer dan 110 aanmeldingen zijn, dan probeert de organisatie te zorgen dat toch alle 9-jarigen die zich hebben opgegeven mee kunnen doen. Als er minder dan 110 aanmeldingen zijn van 9- tot en met 12-jarigen woonachtig in Schalkwijk, dan is er plek voor 8-jarigen en kinderen van buiten Schalkwijk. Er volgt dan een afvalprocedure. De kinderen die als eerst afvallen zijn de kinderen die zich na de uiterste inschrijfdatum hebben ingeschreven. Hierna zullen de kinderen, die niet uit Schalkwijk komen en voor het eerst mee willen fietsen afvallen en als laatst zullen de 8-jarigen uit Schalkwijk afvallen. Eventueel wordt er geloot.

6.

Alle renners dienen de gehele week gekleed te gaan in een witte sportbroek met een shirt van de sponsor. Het is verplicht de door de organisatie verstrekte valhelm te dragen, ook tijdens het trainen. Deze valhelm dient zondag tijdens het defilé weer in goede staat bij de ploegleiders ingeleverd te worden. Bij verlies moeten wij helaas de kosten voor deze helm in rekening brengen.

7.

Alle renners dienen zich sportief te gedragen. Mocht dit, om wat voor reden dan ook, niet het geval zijn (b.v. hinderen of wegduwen van mede renners), dan zal de organisatie genoodzaakt zijn strafseconden te geven. Om het sportieve karakter binnen de tour in stand te houden, kan de organisatie een deelnemer uitsluiten van verdere deelname, ongeacht zijn of haar positie in het algemeen klassement.

8.

Wanneer een renner tijdens een etappe of tijdrit niet aanwezig is (bijv. bij ziekte of een ongeval tijdens een voorafgaande rit) is het toegestaan dat de renner de volgende ritten weer gewoon meefietst. In de niet gereden rit wordt de laatste tijd plus 5 seconden gebruikt voor de berekening in het algemeen klassement. Ook als een renner een rit niet finisht geldt de laatste tijd plus 5 seconden voor deze renner.

9.

De renners dienen altijd een half uur voor de start van de rit aanwezig te zijn bij de start/finish, in verband met het verdelen van de startersposities en de klassement truien.

10.

Er kunnen bonusseconden worden behaald tijdens de tussensprint op de Schalkwijkseweg. De eerste renner die de streep bereikt, behaalt 5 bonusseconden, nummer 2 krijgt 3 bonusseconden en nummer 3 krijgt 1 bonusseconde. Bij het dijkhuis- en bergklassement kan men punten behalen op dezelfde manier als bij de tussensprint. Echter, voor die klassementen is de puntentelling als volgt: de eerste renner die de streep bereikt, behaalt 3 punten, de tweede 2 punten en de derde 1 punt. De renner die de ritzege behaalt, krijgt altijd in het klassement van de desbetreffende dag 1 seconde voorsprong op de 2e, ongeacht de grootte van de voorsprong. Op de zondagen bij de tijdritten worden er geen bonusseconden gegeven. Dit geldt ook voor de ploegentijdritten.

11.

Een renner mag op een racefiets rijden, mits hij voldoet aan de eisen voor de fietskeuring.

12.

Elke fiets dient voor de tourweek nagekeken te worden door een door de organisatie aangewezen persoon. Dit is slechts een controle, geen reparatie. Als een fiets wordt afgekeurd tijdens de controle, dan is het de verantwoordelijkheid van de (ouders/verzorgers van de) renner om de fiets in orde te maken voor de officiële start van de Tour.

13.

Officiële klachten kunnen schriftelijk ingediend worden bij een van de leden van de coördinatie. Zij zullen in alle geheimhouding naar buiten, eventueel in samenwerking met andere commissies, het probleem oplossen. Een meer informele methode van feedback wordt echter aangemoedigd.

14.

Iedere buitenstaander (ook ouders) heeft te luisteren naar de aanwijzingen van tour medewerkers (ook wegafzetters).

15.

Voor de deelname aan de Tour de Schalkwijk wordt er van de kinderen verwacht dat zij actief deelnemen aan alle georganiseerde activiteiten, incl. de bonte avond.

16.

Alle deelnemers en bezoekers dienen zich te allen tijde te houden aan extra getroffen Corona-maatregelen, opgesteld en gedeeld door de Coördinatie. Een (potentiële) besmetting of Corona gerelateerde klachten kan uitsluiting tot verdere deelname aan de Tour de Schalkwijk 2021 tot gevolg hebben. Ook hierin worden te allen tijde de sancties van de Coördinatie opgevolgd.

Mocht een renner zich niet houden aan het reglement dan kan de organisatie overgaan tot het geven van strafseconden of, bij grove schendingen, tot het uitsluiten van deelname.

PUNTENTELLING KLASSEMENTEN

De best geklasseerde renner in een ploeg rijdt tegen alle anderen best geklasseerde van elke ploeg. De 2 naar beste tegen de 2 naar best enzovoorts.

In elke rit zijn punten te verdienen. Deze punten zijn als volgt verdeeld:

POSITIE 1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e 11e
PUNTEN 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Het aantal punten per ploeg wordt gedeeld door het aantal renners om tot het gemiddelde te komen. Dat gemiddelde wordt afgewogen tegen de gemiddelde scores van andere ploegen. Daar komt vervolgens een klassement uit voort. Een gelijke score betekent dezelfde plek als de ploeg met dezelfde score.

In een aantal ritten zijn punten te verdienen voor het berg- en dijkhuisklassement. De eerste drie renners die over de betreffende streep komen, verdienen punten. Bij beide klassementen krijgt de eerste 5 punten, de tweede 3 en de derde 1. Bij de bonificatieseconden is de puntentelling hetzelfde alleen dan met bonificatieseconden. De winnaar van een etappe, tijdritten en ploegentijdrit uitgezonderd, krijgt altijd 1 bonusseconde. De gewonnen bonificatieseconden of bonusseconde worden van de totale algemene tijd van de betreffende renner afgetrokken.

De witte trui is voor de best geklasseerde 8 of 9-jarige in het algemeen klassement.

SPONSOREN / PLOEGEN 2021